พระที่นั่งวิมานเมฆ

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผมและเพื่อนๆไปทัศนศึกษากันเองที่ พระที่นั่งวิมานเมฆ ครับเพราะเป็นงาน  ที่่่่อาจารย์มอบหมายให้มาศึกษาความรู้และมาชมความงามของพระที่นั่งต่างๆ ครับ

 พระที่นั่งวิมานเมฆ 

พระที่นั่งถาวรองค์แรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นภายในสวนดุสิต   คือ     “ พระที่นั่งวิมานเมฆ ” โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2443 โดยมีพระบรมราชโองการให้รื้อย้ายพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์จากพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง  มาปลูกสร้างขึ้นใหม่มีสมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงกำกับออกแบบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ    ให้มีการเฉลิมพระที่นั่งเมื่อ   วันที่    27  มีนาคม พุทธศักราช 2444   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เสด็จแปรพระราชฐานจากพระบรมมหาราชวังมาประทับเป็นการถาวร ณ พระที่นั่งวิมานเมฆเป็นเวลาถึง 5 ปีจนการก่อสร้างพระที่นั่งอัมพรสถานเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช 2449จึงทรงย้ายไปประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถาน

พระที่นั่งวิมานเมฆเป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่สุดในโลก    ลักษณะสถาปัตยกรรมที่งดงามประณีต      และได้รับอิทธิพลการก่อสร้างแบบตะวันตก  องค์พระที่นั่งเป็นรูปอักษรตัวแอลในภาษาอังกฤษ คือสร้างเป็นรูปสองแฉกตั้งฉากกัน แต่ละด้านยาว  60  เมตร  สูง20 เมตร    เป็นอาคาร 3 ชั้นเฉพาะที่ประทับซึ่งเรียกว่า “แปดเหลี่ยม” มี 4 ชั้น ชั้นล่างสุดก่ออิฐถือปูน    ชั้นถัดขึ้นไปสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหมดมีห้องจัดแสดงรวมทั้งสิ้น  31 ห้อง

                           บรรยากาศรอบๆพระที่นั่งวิมานเมฆ  มีการจัดสวนเหมือนพระที่นั่งวิมานเมฆอยู่

ท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่น และความสวยงามของพันธุ์ไม้ต่างๆมาก  และต้นไม้ใหญ่มากมาย

พวงชมพู

กล้วยไม้

ดอกจำปา

ดอกบัวหลวง

ดอกหางนกยูง

ดอกชบา

  

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s